Primary School no 34

                                     Zespół Szkół nr 22 [Rozmiar: 163574 bajtów]
News
SCHOOL
:: HOMEPAGE
:: CURRENT EVENTS
:: WHAT DISTINGUISHES     US?
:: LIBRARY
:: EU PROJECTS   new
:: HISTORY
:: PHOTO-ALBUM new
:: POLISH VERSION  

THE SCHOOL STAFF
:: HEADQUARTERS
:: TEACHERS
:: SCHOOL PEDAGOGUE
:: ADMINISTRATION

STUDENTS
:: KINDERGARTEN PUPILS
:: ACHIEVEMENTS
:: STUDENTS’ AUTONOMY
:: STUDENTS’ INTERNET CORNER

APART FROM STUDYING
:: COMPETITIONS
:: MUSICAL GROUP "MELANGE"
:: ANIMALS CLUB
:: INTERNATIONAL EXCHANGE
:: EXTRA
VISIT URGENTLY
www.bip.oswiata.bydgoszcz.pl


www.oplawiec.com.pl

www.dzieckowsieci.pl


       
TEACHERS
 Grzegorz Kozak - The Headmaster of the School,
         Geography,
 Anna Kryniecka - The Vice - Headmistress 
 of The Headmaster of The Group of Schools,
 History, 
 Olga Baranowska - Porysiak - Mathematics 
 Miros³aw Barczewski - Religion, 
 Danuta Baron - Nursery section, 
 Barbara Boniek - Religion, Social Home Education, 
 Krzysztof Bondyra - History,
 Magdalena Buczkowska-Meyer - Mathematics,
 Katarzyna Condor Arroyo - Spanish Language,
 Bogumi³a Dorniak - Nursery section, 
 Lidia Januszewska - Art,
 Danuta Kasprzak - English Language,
 Agnieszka Kordylewicz - Mathematics, Computer
 Studies, 
 Dorota Krajewska - Integrated Education, 
 Ireneusz Kraska -Physical Education, 
 Renata Kraska - Natural Science, Biology, 
 Agata Książkiewicz - English Language,
 Sebastian Kuchciñski - Physics, Computer Studies,
 Techniques,  
 Dawid Lewandowski - pedagogue,
 Elżbieta Łatka - Polish Language,
 Justyna Mirkiewicz - Polish Language, 
 Gra¿yna Nowaczyk Bizoñ - Integrated Education,
 Tomasz Paluszczak - trener,
 Beata Partyka - Library, Common Room tutor
 Ewa Ruczyñska - Polish Language,
 Leszek Sobieraj - Chemistry 
 Gra¿yna Stosik - Integrated Education,
 Wojciech Tadzik - trener,
 Ma³gorzata Zawistowska - Integrated Education, 

Copyright by Twoja.Strona    ::   Webmaster Agnieszka Kordylewicz: agnieszka-kordylewicz@wp.pl
szablony